Chuyên Thu Mua và thanh lý số lượng lớn VI TÍNH của các Công ty, Trường học, cá nhân…

 

MÁY VI TÍNH cũ hoạt động hoặc bị hư

 

LAPTOP cũ đang hoạt động hoặc bị hư

 

LINH KIÊN VI TÍNH cũ đang hoạt động hoặc bị hư như